Izdavanje Zbornika su sufinacirale Hrvatske vode i Zaklada Sveučilišta u Rijeci.

Objavljeno: 2019-03-11

Predgovor

Sanja Dugonjić Jovančević

V-VI

Riječ dekanice

Ivana Štimac Grandić

VII-IX

Suvremena turistička izgradnja na području Rovinja - zona Monte Mulini, Istra

Stefan Krošnjak, Iva Mrak, Cela Matan, Marko Franković

31-50

Projekt konstrukcije staklene stijene ovješene na prednapetim kablovima

Franko Milovan, Nebojša Buljan, Adriana Bjelanović

115-131

Hidrološka analiza izvorišnog dijela rijeke Gacke

Marijana Fišić, Josip Rubinić, Maja Radišić

163-177