Radmile Matejčić 3,
51000 Rijeka

Glavni kontakt

Iva Mrak
doc. dr. sc.
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

Pomoćni kontakt

Filip Horvat