“Zbornik radova“ je časopis Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i vjeran otvorenom pristupu.

Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati materijal i dijeliti ga s drugima pod uvjetom da na odgovarajući način citiraju izvornik, te da ne mijenjaju ili na drugi način koriste materijal u komercijalne svrhe, u skladu s CC BY-NC-ND licencom Creative Commons (CC) licencom.

Časopis ne naplaćuje nadoknadu za obradu članka (APCs) ili za prijavu članka.

Autori zadržavaju autorsko pravo, te dozvoljavaju da Građevinski fakultet u Rijeci, bude originalni izdavač članka. Autori mogu samostalno deponirati članak u digitalnim repozitorijima i arhivima, uz navođenje podataka o objavi članka (autori, naziv, naziv časopisa, volumen, broj, godina, stranice, DOI i poveznica). 

Istraživači mogu umnožavati i dijeliti materijal u svakom mediju i formatu, za bilo koju namjenu, uz ispravno navođenje autora i časopisa.

Svi članci se deponiraju u Hrčak (Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa) i Hrvatski web arhiv.