Slanje sažetaka

 • U periodu oglašenom na stranici časopisa, može se poslati sažetak koji odobrava Urednički odbor
 • Nakon tog perioda, može se poslati cjeloviti rad, bilo da je prethodno prihvaćen sažetak ili bez prihvaćanja sažetka

Urednički proces i recenzije

Početna provjera:

 • Svi radovi se pregledavaju sofwareom protiv plagiranja (Crosref Similarity Check – iThenticate ili Turnitin, ili drugi raspoloživi software)

Proces recenzije:

 • Svi radovi koji su prošli pregled softwareom se upućuju na recenziju.
 • Svi radovi prolaze postupak dvostruke slijepe recenzije (double-blind)
 • Na početku se radovi upućuju kod 2 recenzenta.
 • U slučaju negativne recenzije s dokazom o plagiranju, rad se odbija. U slučaju 2 negativne recenzije, rad se također odbija. Urednik može pozvati i treću recenziju. Također se može i ne složiti s recenzentima.
 • U slučaju vrlo različitih recenzija ili 1 negativne recenzije (bez dokaza plagiranja) i 1 pozitivne, rad se šalje dodatnim recenzentima.
 • Rad se prema potrebi dorađuje prema uputama recenzenta (uobičajeno, ali ne i isključivo, 2 puta)
 • U slučaju sličnih recenzija, ali s različitim kategorizacijama, kategorizacije će se provjetriti prvenstveno s prvim recenzentima, a ako nije moguće doći do usuglašavanja, onda i s dodatnim recenzentima.
 • Na kraju će svi recenzenti biti obaviješteni o odluci o objavi članka.
 • Identitet recenzenata je skriven prema autorima, ali i prema ostalim recenzentima.
 • Argumentacija u obrazloženju recenzije treba biti jasna i logična. Iz recenzije mora biti jasno ukoliko se predlažu bilo kakve izmjene, dopune, ispravci ili uklanjanje dijela rada. Ukoliko se predlažu manje korekcije, čije je usvajanje prepušteno na volju autoru, to je također potrebno na jasan način navesti.
 • Uz odabranu kategoriju rada nužno je napisati i kratko obrazloženje, zbog kojeg je rad predložen za pojedinačnu kategoriju, a naročito za kategoriju izvornog znanstvenog rada kad je potrebno naglasiti izvorni znanstveni doprinos rada.
 • Identitet autora je također skriven.

Završno odobrenje za objavu:

 • Urednici i urednički odbor odobravaju predložene i dorađene članke koji su prošli recenziju
 • Urednici i urednički odbor mogu odabrati drugačiju kategorizaciju od one sugerirane recenzijom