Glavni i odgovorni urednik:

Goran Volf, Građevinski fakultet u Rijeci

Pomoćni urednici:

Sanja Šurdonja, Građevinski fakultet u Rijeci
Filip Horvat, Građevinski fakultet u Rijeci

Izdavački savjet:

Mladen Bulić, Građevinski fakultet u Rijeci
Sanja Dugonjić Jovančević, Građevinski fakultet u Rijeci
Silvija Mrakovčić, Građevinski fakultet u Rijeci
Neira Torić Malić, Građevinski fakultet u Rijeci

Urednički odbor:

Hrvoje Bartulović, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu
Natalija Bede, Građevinski fakultet u Rijeci
Marijana Butorac, Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
Sanja Dugonjić Jovančević, Građevinski fakultet u Rijeci
Vedran Jagodnik, Građevinski fakultet u Rijeci
Domagoj Lanc, Tehnički fakultet u Rijeci
Ivan Marović, Građevinski fakultet u Rijeci
Matjaž Mikoš, Fakultet za građevinu i geodeziju, Ljubljana
Iva Mrak, Građevinski fakultet u Rijeci
Anamarija Perušić Pribanić, Građevinski fakultet u Rijeci
Boris Podobnik, Građevinski fakultet u Rijeci
Marko Renčelj, Fakultet za građevinu, prometno inženjerstvo i arhitekturu, Maribor
Dragan Ribarić, Građevinski fakultet u Rijeci
Paulo Šćulac, Građevinski fakultet u Rijeci
Sanja Šurdonja, Građevinski fakultet u Rijeci
Neira Torić Malić, Građevinski fakultet u Rijeci
Damir Varevac, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Goran Volf, Građevinski fakultet u Rijeci
Mladen Vukomanović, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Tehnički urednik:

Zlatko Majetić, Bar d.o.o.

Lektorica:

Saša Čohar Mančić, Građevinski fakultet u Rijeci