Imena i email adrese koji su učitane u stranicu ovog časopisa biti će korišteni isključivo za navedene namjene ovog časopisa i neće biti na dostupni za nikakvu drugu namjenu ili drugim osobama.