Potičemo čitatelje da se registriraju na portal kako bi mogli dobivati obavijesti o objavljivanju časopisa. To možete napraviti na poveznici Prijavi se na vrhu glavne stranice časopisa. Nakon prijave, čitatelj će emailom dobiti Tablicu sadržaja za svaki novi broj časopisa. Ova lista također omogućava časopisu trajnu bazu čitatelja i podrške. Imena i adrese čitatelja se neće koristiti za druge svrhe, a detalje možete vidjeti u Izjavi o privatnosti.