Članci koji si već objavljeni ili poslani u druge časopise, konferencije ili knjige se neće razmatrati za objavljivanje.

Dorađene i proširene verzije članaka objavljenih u zbornicima radova konferencija/simpozija/radionica, mogu biti poslani u časopis sa adekvatnom opisnom bilješkom.

Svi izvori trebaju biti korektno citirani.

Podudarnost u članku se pregledava softwareom Crosref Similarity Check – iThenticate ili Turnitin.

Odgovornosti urednika i uredničkog odbora su:

 • Promoviranje najviših dosega suvremenog istraživanja
 • Dodjeljivanje kompetentnih recenzenata
 • Održavanje najviših etičkih standarda
 • Donositi uredničke odluke bez predrasuda
 • Garantirati povjerljivost svim sudionicima

Autori trebaju:

 • Stvarno pridonijeti članku
 • Izraziti sve konflikte interesa
 • Predati originalni sadržaj, citirati sve izvore, sa korektnim citiranjem i u sukladnosti s uputama
 • Izraditi članak na temelju visokih znanstvenih ili profesionalnih standarda, ne orijentiran poticanju polemike ili samo-promocije

Recenzenti trebaju:

 • Izraziti sve konflikte interesa (pozitivne ili negativne)
 • Poštivati povjerljivost
 • Pridonijeti uredničkoj odluci stvaranjem realistične i objektivne analize članka, objašnjavajući svoju poziciju
 • Pružiti objektivnu i argumentiranu recenziju
 • Ne smiju tražiti da autori dodaju njihove reference samo radi povećanja citiranosti
 • Informacije ili ideje dobivene tijekom recenziranja moraju se tretirati povjerljivo