Prijavite se ili Registriraj se kako biste napravili prijavu.

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

  • Rad nije drugdje objavljen, niti je trenutno na razmatranju kod drugog izdavača (detaljnije upute su dane u sekciji O časopisu)
  • Rad je formatiran prema danom obrascu u Uputama za autore te je snimljen u OpenOffice, Microsoft Word, ili pdf formatu
  • Citiranje je iscrpno i ispravno
  • Gdje je moguće uključiti URL i DOI rada
  • Prihvaćate objavljivanje u otvorenom pristupu po CC BY-NC-ND licencom

Predložak za pisanje rada možete preuzeti ovdje. Predložak treba pažljivo proučiti, a članak u potpunosti pripremiti u skladu s njim.