Utjecaj izgradnje obalnog zida na dinamiku valovanja ispred postojeće prirodne obale

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andrija Grahovac
Nino Krvavica
https://orcid.org/0000-0001-5014-5476
Igor Ružić
https://orcid.org/0000-0003-4964-7190

Sažetak

U ovom radu opisan je utjecaj izgradnje obalnog zida na postojećoj prirodnoj stjenovitoj obali na dinamiku valovanja ispred obale, na primjeru projektiranja plaže Kostanj u Rijeci. Analize postojećeg i projektiranog stanja valovanja provedene su korištenjem numeričkog modela valovanja Simulating Waves Nearshore (SWAN) uz primjenu autorskih algoritama neophodnih za prikaz rezultata numeričkih simulacija. Predviđa se proširenje postojeće plaže prema zapadnom dijelu uvale nasipavanjem prirodne obale te izgradnjom armirano-betonskih zidova prema moru. Zbog izgradnje obalnih zidova doći će do povećanja koeficijenta refleksije valova u odnosu na postojeću stjenovitu obalu. Ispred projektiranog zida, značajne visine valova juga 50 godišnjeg povratnog perioda povećat će se sa 2,20 na 2,50 m. U radu su opisane konstrukcijske metode umanjenja nepovoljnog učinka izgradnje obalnog zida na postojećoj stjenovitoj obali. Kao primjer opisano je i simulirano djelovanje zaštitnog podmorskog praga na polje valovanja ispred obalnog zida. Izgradnjom zaštitnog podmorskog praga s dubinom uronjenosti krune -2,0 m n.m. simulirane značajne visine valova juga 50 godišnjeg povratnog perioda su 1,90 m ispred projektiranog obalnog zida.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Grahovac, A., Krvavica, N., & Ružić, I. (2019). Utjecaj izgradnje obalnog zida na dinamiku valovanja ispred postojeće prirodne obale. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 21(1), 179-191. https://doi.org/10.32762/zr.21.1.11
Rubrika
Članci