Interesira Vas objava u ovom časopisu? Preporučujemo da pregledate sekciju O časopisu radi politika časopisa, kao i Upute autorima. Autori se trebaju registrirati na stranici časopisa prije prijave članka, ili ako su već registrirani, možete se prijaviti i početi proces predaje od pet koraka.