Objavljeno: 2020-12-23

Predgovor

Iva Mrak

V-VI

Riječ dekanice

Ivana Štimac Grandić

VII

Procjena prostorne raspodjele oborina u GIS okruženju

Tea Francetić, Doris Šporčić, Bojana Horvat, Nino Krvavica

11-27

Analiza asfaltnih kolničkih konstrukcija na temelju podataka strukturalne nosivosti

Marijana Cuculić, Ivana Pranjić, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Ivan Stanić

41-55

Strukturalna analiza molekule vode i njena fizikalna svojstva

Elvis Žic, Ivana Gobin, Lara Batičić

99-117

Analiza prometnih pokazatelja na sveučilišnom Kampusu – studija slučaja na Građevinskom fakultetu u Rijeci

Ivana Pranjić, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Ana Berljafa, Sanel Demark, Ariana Domijan, Josip Ilić, Anamarija Krajinović, Kristina Kustić, Ivan Petrašević, Toni Pogačić, Katarina Prpić, Katarina Sinković, Andrej Šaina, Ines Šoić

137-152