Analiza asfaltnih kolničkih konstrukcija na temelju podataka strukturalne nosivosti

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marijana Cuculić
https://orcid.org/0000-0003-4977-3357
Ivana Pranjić
https://orcid.org/0000-0003-0684-3490
Aleksandra Deluka-Tibljaš
https://orcid.org/0000-0002-3307-7747
Ivan Stanić

Sažetak

Ocjena strukturalnog stanja kolnika definira ukupnu nosivost kolnika, a određuje se kroz ocjenu mehaničkih svojstava slojeva kolničke konstrukcije. Defleksija predstavlja elastičnu deformaciju kolničke konstrukcije i jedan je od važnih pokazatelja strukturalne nosivosti kolnika. Iznos defleksije moguće je utvrditi teorijski, korištenjem zakonitosti teorije elastičnosti i poznavanjem materijalnih svojstava kolničke konstrukcije, ili empirijski, mjerenjem elastične deformacije generirane poznatim statičkim ili dinamičkim opterećenjem na površini kolnika, najčešće korištenjem uređaja s padajućim teretom (FWD uređaj). U ovom radu opisane su teorijske metode za određivanje strukturalne nosivosti kolničke konstrukcije, s naglaskom na defleksiju kao prevladavajući tehnički parametar za utvrđivanje ocjene strukturalnog stanja kolnika. Opisan je empirijski postupak utvrđivanja defleksije FWD uređajem te je dan pregled utjecajnih činitelja na izmjerene iznose defleksije. Prikazani su indeksi proizašli iz mjerenja defleksije, koji se koriste za utvrđivanje strukturalne ocjene kolnika. Na primjeru analize stanja kolničke konstrukcije provedene u sklopu diplomskog rada prikazana je važnost provedbe kontinuiranog mjerenja u svrhu utvrđivanja strukturalnog stanja i ocjene kolničke konstrukcije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Cuculić, M., Pranjić, I., Deluka-Tibljaš, A., & Stanić, I. (2020). Analiza asfaltnih kolničkih konstrukcija na temelju podataka strukturalne nosivosti. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 23(1), 41-55. https://doi.org/10.32762/zr.23.1.3
Rubrika
Članci