Alternativna kružna raskrižja kao mjera poboljšanja sigurnosti prometa na raskrižjima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sanja Šurdonja
https://orcid.org/0000-0001-5109-6610
Ivan Rutko
Aleksandra Deluka-Tibljaš
https://orcid.org/0000-0002-3307-7747

Sažetak

Dvotračna kružna raskrižja primjenjuju se kao rješenje koje povećava kapacitet raskrižja (u usporedbi s klasičnim i jednotračnim kružnim raskrižjem), ali istovremeno značajno smanjuje razinu prometne sigurnosti. Alternativna kružna raskrižja pokazala se kao „kompromis“ između većeg kapaciteta, u odnosu na jednotračna i bolje prometne sigurnosti, u odnosu na dvotračna kružna raskrižja. U radu je prikazana analiza primjene alternativnih kružnih raskrižja na lokaciji postojećeg dvotračnog kružnog raskrižja te višekriterijska analiza kao alat pri odabiru optimalne varijante.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Šurdonja, S., Rutko, I., & Deluka-Tibljaš, A. (2020). Alternativna kružna raskrižja kao mjera poboljšanja sigurnosti prometa na raskrižjima. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 23(1), 83-98. https://doi.org/10.32762/zr.23.1.6
Rubrika
Članci

Najčitaniji članci istog autora/istih autora

1 2 > >>