Procjena prostorne raspodjele oborina u GIS okruženju

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tea Francetić
Doris Šporčić
Bojana Horvat
https://orcid.org/0000-0001-6824-7972
Nino Krvavica
https://orcid.org/0000-0001-5014-5476

Sažetak

Oborine su izrazito varijabilna komponenta bilance voda, koja ovisi o nizu faktora, kao što su geografski položaj, udaljenost od mora i nadmorska visina, a ključne su u razumijevanju hidroloških procesa nekog područja. Mjerenja oborina provode se na diskretnim lokacijama meteoroloških postaja (osim u slučaju radarskih opažanja oborina) te su saznanja o njihovoj varijabilnosti u prostoru rezultat primjene različitih metoda interpolacije izmjerenih vrijednosti u točki na analiziranom prostoru. U GIS okruženju, oborina može biti prikazana u formi diskretnog ili kontinuiranog polja pa će o tome ovisiti i odabir metode interpolacije. U radu su, na primjeru srednjih godišnjih količina oborina za razdoblje 1961. – 1990. na području Istre, prikazane i uspoređene tri najčešće primjenjivane metode prostorne interpolacije: Thiessenovi poligoni, TIN (Triangular Irregular Network) te VLR (metoda višestruke linearne regresije). Prve dvije metode ne uzimaju u obzir faktore koji utječu na količinu palih oborina, već su procijenjene vrijednosti u funkciji udaljenosti promatrane točke od oborinskih postaja. Za razliku od njih, metoda višestruke linearne regresije omogućuje određivanje vrijednosti oborina u prostoru u ovisnosti o drugim čimbenicima; u ovome slučaju to su geografski položaj, udaljenost od mora te nadmorska visina.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Francetić, T., Šporčić, D., Horvat, B., & Krvavica, N. (2020). Procjena prostorne raspodjele oborina u GIS okruženju. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 23(1), 11-27. https://doi.org/10.32762/zr.23.1.1
Rubrika
Članci