Podrijetlo vode i njeno značenje na planeti Zemlji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elvis Žic
https://orcid.org/0000-0002-5626-8394
Dejan Vasović
https://orcid.org/0000-0003-4043-8093

Sažetak

U radu je dan opis podrijetla vode na planeti Zemlji i njezino značenje u prošlosti i sadašnjosti. Analizirani su razmjeri kretanja vode na zemlji, njihove značajke, kao i glavni izvori dostupne vode na zemlji izraženi kroz postotni udio na globalnoj razini. Također je razmatran nastanak vode u Svemiru i proizvodnja kisika u ranoj fazi nastanka planeta. Fokus rada bazira se na održanju kvalitete vode dostupne na Zemlji te pojavi globalne varijabilnosti intenziteta oborina koje u zadnjih nekoliko desetljeća mijenjaju značajke velikih svjetskih površina kroz procese velikih suša i poplava. Kroz rad su opisani neki od najznačajnijih primjera eksploatacije pitkih voda u svijetu kroz površinske i podzemne rezerve vode. Analizirane su mogućnosti povećanja proizvodnje hrane za ljudske potrebe u pogledu povećanja zemljišta kroz tehnološki napredne metode te zaštita vodnih resursa uslijed klimatskih promjena. Dan je osvrt na značajke kvalitete prirodne vode u medicini i industriji, poboljšanje sanitarnih uvjeta, utjecaj ljudskog zagađenje na globalnoj razini, gospodarski rast i problem smanjenja vode, kao i globalni problem ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u recipijente i, posljedično, ugrožavanje flore i faune.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Žic, E., & Vasović, D. (2019). Podrijetlo vode i njeno značenje na planeti Zemlji. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 22(1), 141-158. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.9
Rubrika
Članci