Računalna dinamika fluida i metode vizualizacije strujanja fluida

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elvis Žic
https://orcid.org/0000-0002-5626-8394
Matija Pilat

Sažetak

U ovom radu obrađena je tematika primjene i svrhe Računalne dinamike fluida (RDF) u svakodnevnoj praksi te metode vizualizacije strujanja fluida. Radi lakšeg shvaćanja pojma modela turbulencije u radu su navedene osnovne karakteristike fluida od kojih je fokus dan na viskoznosti i kompresibilnosti. U svrhu opisa dinamike gibanja fluida definirane su osnovne vladajuće jednadžbe strujanja fluida, koje uključuju laminarani i turbulentni režim toka. Značajan fokus ovog rada posvećen je kreiranju numeričkih modela primjenom Računalne dinamike fluida, od samog predprocesiranja, definiranja domene problema, izrade numeričke mreže, sve do parametara potrebnih za definiranje pojedinih turbulentnih modela te načina vizualizacije rješenja promatranog problema kroz postprocesiranje. Drugi dio rada razmatra eksperimentalne i računalne metode vizualizacije strujanja fluida unutar kojih su dani pojedini primjeri za svaku od metoda vizualizacije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Žic, E., & Pilat, M. (2021). Računalna dinamika fluida i metode vizualizacije strujanja fluida. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 24(1), 81-101. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.5
Rubrika
Članci