Eksperimentalno određivanje kapilarnosti pojedinih kapljevina

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marin Petrović
Elvis Žic
https://orcid.org/0000-0002-5626-8394

Sažetak

U radu su opisane osnovne karakteristike kapilarnosti kao jedne od osnovnih svojstva kapljevina. Definiran je pojam površinskog naprezanja, značajke kohezijskih i adhezijskih sila unutar kapljevine, način određivanja visine kapilarnog dizanja te najznačajnije metode za mjerenje kapilarnosti u praksi. Drugi dio rada baziran je na izradi eksperimentalnih pokusa u hidrotehničkom laboratoriju Građevinskog fakulteta u Rijeci. Prvi pokus je obuhvatio eksperimentalna mjerenja visina kapilarnog dizanja kapljevine između dviju staklenih pločica, a drugi određivanje visina kapilarnog dizanja kapljevine u malim uskim cjevčicama različitih promjera za četiri različite vrste kapljevina pri njihovim različitim temperaturama.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Petrović, M., & Žic, E. (2023). Eksperimentalno određivanje kapilarnosti pojedinih kapljevina. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 26(1), 65-81. https://doi.org/10.32762/zr.26.1.4
Rubrika
Članci