Fizikalni model procjeđivanja vode kroz porozni materijal

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Iva Reinić
Elvis Žic
https://orcid.org/0000-0002-5626-8394

Sažetak

U ovom radu opisana su osnovna načela i vladajuće jednadžbe za opis strujanja podzemne vode kroz porozni materijal. U svrhu dobivanja mjerodavnih vrijednosti pojedinih karakterističnih fizikalnih veličina kod strujanja podzemne vode u pjeskovitom poroznom materijalu (brzina procjeđivanja, ekvipotencijal u određenoj točki unutar prostora, hidraulički gradijenti, protok i sl.) korišten je fizikalni model GUNT HM169 koji čini sastavni dio hidrotehničkog laboratorija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U radu je opisan princip rada za navedeni fizikalni model te način pripreme samih eksperimentalnih pokusa. U tom pogledu, izrađeno je nekoliko hidrodinamičkih analiza strujanja podzemne vode u odnosu na varijabilnost potencijala gornje i donje vode, analiza strujanja ispod vertikalnog čeličnog žmurja (dijafragme) te analiza opstrujavanja podzemne vode ispod prostorno trapezno izmodelirane prirodne nasute brane. Za potrebe provođenja pokusa, nasuta brana ručno je izrađena od pleksi stakla. Svrha istraživanja kroz fizikalni model HM169 bila je dobivanje jasnije slike strujnog polja ispod pojedinih hidrotehničkih objekata i, posljedično, dobivanje simulacijskih prikaza propagacije toka podzemne vode koja je praćena žutim fluorescin traserom.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Reinić, I., & Žic, E. (2019). Fizikalni model procjeđivanja vode kroz porozni materijal. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 21(1), 209-224. https://doi.org/10.32762/zr.21.1.13
Rubrika
Članci