Izdavanje Zbornika su sufinacirale Hrvatske vode.

Objavljeno: 2019-02-13

Predgovor

Sanja Dugonjić Jovančević

V-VI

Fizikalni model formiranja graničnog sloja

Mauro Pamić, Elvis Žic, Ignacijo Biluš, Luka Lešnik

43-58

Analiza učinka rada bagera primjenom metode kronometraže

Ana Berljafa, Ivan Marović, Diana Car-Pušić

59-75

Analiza troškova kvalitete odabranih građevinskih radova

Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić, Zlata Dolaček-Alduk

77-91

Primjena načela održive mobilnosti na unaprjeđenju prometnih uvjeta manjih gradova

Aleksandra Deluka-Tibljaš, Sanja Šurdonja, Dolores Marković

93-109

Nelinearna analiza vitkih čeličnih greda

Izabela Šutić, Paulina Krolo, Mladen Bulić

127-140

Operacionalna modalna analiza nathodnika Malonji

Ivana Štimac Grandić, Tomislav Franković, Paulo Šćulac, Toni Komadina

141-157

Eksperimentalna analiza odziva grednog nosača na nejednoliku pobudu oslonaca

Simona Dobrilla, Nina Čeh, Miran Tuhtan, Gordan Jelenić

175-188

Tendencije u suvremenim fasadama u Rijeci

Iva Mrak, Edin Redžović

189-206

Neboderi - grad među oblacima

Gorana Stipeč Brlić

207-226

Matrične faktorizacije

Ines Radošević Medvidović, Kristina Pedić

227-242