Pojednostavnjeni računalni model Morskih orgulja u Zadru

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gabrijel Peroli
https://orcid.org/0000-0003-3910-1311
Nino Krvavica
http://orcid.org/0000-0001-5014-5476

Sažetak

U ovom su radu analizirane građevinske karakteristike te hidraulički i akustički aspekti Morskih orgulja u Zadru. U tu svrhu razvijen je pojednostavnjeni računalni model koji se sastoji od dvodimenzijskog modela gibanja morske površine te algoritma za transformaciju vremenske serije oscilacija morske površine u zvučni MIDI zapis s tonovima odgovarajuće frekvencije, trajanja i jakosti. Usto je analizirana i vjetrovalna klima zadarskog akvatorija te su definirani relevantni valni parametri. Kako bi se procijenile mogućnosti računalnog modela Morskih orgulja, prikazana su dva primjera za različite smjerove i visine valova.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Peroli, G., & Krvavica, N. (2019). Pojednostavnjeni računalni model Morskih orgulja u Zadru. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 19(1), 9-24. Preuzeto od https://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/7
Rubrika
Članci