“Zbornik radova“ je godišnje izdanje Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Kontinuirano se publicira od kalendarske  2008. godine (Knjiga XI), nastavljajući tako praksu izdavanja koja je započela davne 1972., a trajala do 1994. godine. Od izdanja za kalendarsku 2016. godinu (Knjiga XIX), časopis je dopunjen i novom cjelinom koja upućuje na izdvojene događaje i osobe koji su u godini izdavanja obilježili djelatnost Fakulteta te su zato značajni za njegovu vidljivost i prepoznatljivost u znanstvenom okruženju i društvenoj zajednici.

Temeljna svrha izdavanja “Zbornika radova“ Građevinskog fakulteta u Sveučilišta u Rijeci jest da omogući objavljivanje koautorskih radova studenta završnih godina naših Sveučilišnih i Stručnih studija i njihovih mentora, te predmetnih nastavnika i suradnika, objavljivanje samostalnih i koautorskih radova nastavnika i studenata Poslijediplomskog doktorskog studija, vanjskih suradnika Fakulteta, drugih znanstvenika sa Sveučilišta u Rijeci i Republici Hrvatskoj, stručnjaka iz gospodarstva i bliže društvene zajednice. Posredna svrha izdavanja je poticanje mladih kolega na stjecanje vještina pisanja i uređivanja radova te motiviranje za bavljenje istraživačkim radom.

Radovi moraju sadržavati zamjetan udio rezultata koji ranije nisu bili objavljeni, te upućivati na postojeće znanje i teme spojive s područjima djelatnosti, misije i vizije Fakulteta. Svaki rad recenzira najmanje dvoje znanstvenika u znanstvenom/znanstveno-nastavnom zvanju iz odgovarajućeg područja, djelatnika Sveučilišta u Rijeci, Građevinskih fakulteta i drugih visokoobrazovnih institucija, sastavnica ostalih Sveučilišta u RH, i drugdje, te priznatih stručnjaka iz lokalne i šire akademske i gospodarske zajednice. Recenzente radova odabire glavni i odgovorni urednik/urednica iz baze recenzenata, na prijedlog članova Uredničkog odbora u kojem su zastupljena sva znanstvena područja tehničkih i prirodnih znanosti unutar djelatnosti Fakulteta. Primjenjuje se klasifikacija radova prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK).

“Zbornik radova“ se tiska u crno-bijeloj tehnici, dok je cjeloviti tekst, uz originalne ilustracije u boji, dostupan od knjige XI iz 2008. godine na mrežnoj stranici Izdavačke djelatnosti Fakulteta.

Recenzija: vanjski recenzenti, pretežito tuzemna, dvostruka, svi radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1977

Učestalost izlaženja (godišnje): 1


Svezak 23 Br. 1 (2020)

Objavljeno: 2020-12-23

Predgovor

Iva Mrak

V-VI

Riječ dekanice

Ivana Štimac Grandić

VII

Procjena prostorne raspodjele oborina u GIS okruženju

Tea Francetić, Doris Šporčić, Bojana Horvat, Nino Krvavica

11-27

Analiza asfaltnih kolničkih konstrukcija na temelju podataka strukturalne nosivosti

Marijana Cuculić, Ivana Pranjić, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Ivan Stanić

41-55

Strukturalna analiza molekule vode i njena fizikalna svojstva

Elvis Žic, Ivana Gobin, Lara Batičić

99-117

Analiza prometnih pokazatelja na sveučilišnom Kampusu – studija slučaja na Građevinskom fakultetu u Rijeci

Ivana Pranjić, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Ana Berljafa, Sanel Demark, Ariana Domijan, Josip Ilić, Anamarija Krajinović, Kristina Kustić, Ivan Petrašević, Toni Pogačić, Katarina Prpić, Katarina Sinković, Andrej Šaina, Ines Šoić

137-152

Pogledaj sve brojeve