Numerička simulacija prometnog toka

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Iva Brkić
Bojan Crnković
https://orcid.org/0000-0003-1433-6368

Sažetak

U radu se razmatra pojam prometnog toka koji se opisuje pomoću hiperboličkih diferencijalnih jednadžbi. Model koji se koristi je Lighthill-Whitham-Richardsov model (LWR model). Navedeni model koristi dva parametra za opisivanje prometnog toka – gustoću i prosječnu brzinu vozila. Numerička aproksimacija LWR modela je formulirana preko zakona očuvanja. Također, kod numeričkih rezultata je korišten model konačnih volumena. Opisan je pojam udarnog vala i vala razrjeđenja u prometnom toku te prikazana simulacija prometnog toka koji na određenoj udaljenosti ima postavljen semafor. Dobiveni rezultati u radu su uspoređeni s rezultatima prethodnih istraživanja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Brkić, I., & Crnković, B. (2023). Numerička simulacija prometnog toka. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 26(1), 151-167. https://doi.org/10.32762/zr.26.1.9
Rubrika
Članci