Eksperimentalna validacija teorijskih predikcija za izvijanje vitkih štapova

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Leo Škec
https://orcid.org/0000-0002-0074-7169
Nikola Šuput
Nina Čeh
https://orcid.org/0000-0003-4903-9769

Sažetak

Izrazi za Eulerovu kritičnu silu pri kojoj dolazi do izvijanja ravnih vitkih štapova mogu se dobiti rješavanjem diferencijalne jednadžbe elastične linije nosača uz pretpostavku malih pomaka i rotacija. Obzirom da se takvim postupkom ne može odrediti elastičnu liniju nosača nakon što nastupi izvijanje, u ovom radu je korištena geometrijski nelinearna teorija za određivanje ravnotežnih oblika štapa u post- kritičnoj fazi s pripadajućim osnim opterećenjem. Za potrebe verifikacije teorijskih predikcija napravljena su dva eksperimenta izvijanja vitkog fleksibilnog štapa uz optičko mjerenje pomaka štapa. Eksperimenti su pokazali da teorijski model može vrlo točno predvidjeti deformirani oblik štapa i odgovarajuću vrijednost osne sile.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Škec, L., Šuput, N., & Čeh, N. (2022). Eksperimentalna validacija teorijskih predikcija za izvijanje vitkih štapova. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 25(1), 187-204. https://doi.org/10.32762/zr.25.1.12
Rubrika
Članci