Analitička, eksperimentalna i numerička analiza čistog savijanja aluminijskih nosača s umjetno proizvedenom strukturom

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Damjan Jurković
Laura Žiković
https://orcid.org/0000-0003-3350-5542
Edita Papa Dukić
https://orcid.org/0000-0003-4347-4153
Gordan Jelenić
https://orcid.org/0000-0001-5130-1223

Sažetak

Ovaj rad razmatra deformacije pri čistom savijanju homogenih i heterogenih nosača. Deformacije su određene analitičkim putem, eksperimentalno, metodom tenzometrije te metodom konačnih elemenata. Definirana je geometrija uzoraka koja čini nosače heterogenima i izvedena formula momenta površine drugog reda oslabljenog nosača. Cilj rada je provjera primjenjivosti gredne teorije za analizu heterogenih izotropnih i ortotropnih nosača. Uspoređeni su rezultati tri pristupa, pri čemu su eksperimentalni rezultati korišteni kao referentni.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Jurković, D., Žiković, L., Papa Dukić, E., & Jelenić, G. (2021). Analitička, eksperimentalna i numerička analiza čistog savijanja aluminijskih nosača s umjetno proizvedenom strukturom. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 24(1), 51-65. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.3
Rubrika
Članci