Utvrđivanje vremenskih i troškovnih odstupanja na primjeru projekta stambene gradnje u Štinjanu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Žan Mandić
Diana Car-Pušić
https://orcid.org/0000-0003-2555-335X
Ivan Marović
https://orcid.org/0000-0003-1524-0333

Sažetak

Cilj rada je prikazati model praćenja vremenskih i troškovnih aspekata gradnje stambenog niza u Štinjanu. Modelom će biti obuhvaćena izrada strukturne raščlambe projekta, planirana troškovna krivulja te vremenski plan radova primjenom metode prethodnih aktivnosti. Osim krivulje planiranih, izradit će se i krivulja ostvarenih vrijednosti. Utvrđena odstupanja će se analizirati, utvrditi rizici koji su ih uzrokovali te predložiti mjere da se odstupanja umanje ili u potpunosti eliminiraju.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Mandić, Žan, Car-Pušić, D., & Marović, I. (2022). Utvrđivanje vremenskih i troškovnih odstupanja na primjeru projekta stambene gradnje u Štinjanu. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 25(1), 155-170. https://doi.org/10.32762/zr.25.1.10
Rubrika
Članci