Točna numerička rješenja za standardne testne probleme kosih ploča

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marin Grbac
https://orcid.org/0000-0002-2489-0015
Dragan Ribarić
https://orcid.org/0000-0003-4810-5621

Sažetak

Morleyjeva kosa ploča i Razzaqueova kosa ploča su dva standardna testna problema koja se koriste za evaluaciju performansi konačnih elemenata ploča. Referentna rješenja za ove probleme su dana samo za slučajeve tankih ploča, a i razni konačni elementi ploča ne konvergiraju točno ka tim rješenjima. U ovome radu predlažu se točna numerička rješenja za ove probleme kosih ploča, koja su bazirana na analizi konačnih elemenata na vrlo gustim mrežama za slučajeve tankih do debelih ploča.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Grbac, M., & Ribarić, D. (2022). Točna numerička rješenja za standardne testne probleme kosih ploča. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 25(1), 237-246. https://doi.org/10.32762/zr.25.1.15
Rubrika
Članci