Optimiziranje pilotske konstrukcije za sanaciju klizišta Štefanići u Istri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Martina Vivoda Prodan
https://orcid.org/0000-0003-0464-2687
Marijana Prša

Sažetak

Članak opisuje postupak odabira konstrukcije za sanaciju klizišta Štefanići u Istri primjenom parametarskih analiza pilotske konstrukcije. Varirani parametri su promjer i osni razmak pilota, čime je u konačnici analizirano šest varijanti rješenja pilotske konstrukcije. Analize stabilnosti te analize stanja naprezanja i deformacija izrađene su programskim paketom Rocscience. Na temelju rezultata provedenih analiza odabrana je optimalna pilotska konstrukcija za koju je izrađen projekt sanacije klizišta. Radom se analizira utjecaj variranja parametara pilota na ponašanje pilotske konstrukcije na primjeru sanacije klizišta Štefanići.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Vivoda Prodan, M., & Prša, M. (2022). Optimiziranje pilotske konstrukcije za sanaciju klizišta Štefanići u Istri. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 25(1), 27-42. https://doi.org/10.32762/zr.25.1.2
Rubrika
Članci