“Zbornik radova“ je godišnje izdanje Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Kontinuirano se publicira od kalendarske  2008. godine (Knjiga XI), nastavljajući tako praksu izdavanja koja je započela davne 1972., a trajala do 1994. godine. Od izdanja za kalendarsku 2016. godinu (Knjiga XIX), časopis je dopunjen i novom cjelinom koja upućuje na izdvojene događaje i osobe koji su u godini izdavanja obilježili djelatnost Fakulteta te su zato značajni za njegovu vidljivost i prepoznatljivost u znanstvenom okruženju i društvenoj zajednici.

Temeljna svrha izdavanja “Zbornika radova“ Građevinskog fakulteta u Sveučilišta u Rijeci jest da omogući objavljivanje koautorskih radova studenta završnih godina naših Sveučilišnih i Stručnih studija i njihovih mentora, te predmetnih nastavnika i suradnika, objavljivanje samostalnih i koautorskih radova nastavnika i studenata Poslijediplomskog doktorskog studija, vanjskih suradnika Fakulteta, drugih znanstvenika sa Sveučilišta u Rijeci i Republici Hrvatskoj, stručnjaka iz gospodarstva i bliže društvene zajednice. Posredna svrha izdavanja je poticanje mladih kolega na stjecanje vještina pisanja i uređivanja radova te motiviranje za bavljenje istraživačkim radom.

Radovi moraju sadržavati zamjetan udio rezultata koji ranije nisu bili objavljeni, te upućivati na postojeće znanje i teme spojive s područjima djelatnosti, misije i vizije Fakulteta. Svaki rad recenzira najmanje dvoje znanstvenika u znanstvenom/znanstveno-nastavnom zvanju iz odgovarajućeg područja, djelatnika Sveučilišta u Rijeci, Građevinskih fakulteta i drugih visokoobrazovnih institucija, sastavnica ostalih Sveučilišta u RH, i drugdje, te priznatih stručnjaka iz lokalne i šire akademske i gospodarske zajednice. Recenzente radova odabire glavni i odgovorni urednik/urednica iz baze recenzenata, na prijedlog članova Uredničkog odbora u kojem su zastupljena sva znanstvena područja tehničkih i prirodnih znanosti unutar djelatnosti Fakulteta. Primjenjuje se klasifikacija radova prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK).

“Zbornik radova“ se tiska u crno-bijeloj tehnici, dok je cjeloviti tekst, uz originalne ilustracije u boji, dostupan od knjige XI iz 2008. godine na mrežnoj stranici Izdavačke djelatnosti Fakulteta.

Recenzija: vanjski recenzenti, pretežito tuzemna, dvostruka, svi radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1977

Učestalost izlaženja (godišnje): 1


Svezak 25 Br. 1 (2022)

Objavljeno: 2022-12-22

Prednosti korištenja 3D numeričkih modela u projektiranju tunela

Ivan Mance, Sanja Dugonjić Jovančević, Josip Peranić

43-57

Primjena SCS metode pri konstruiranju hidrograma oteklih oborina

Ivana Sušanj Čule, Eni Kuhar, Nevenka Ožanić

107-122

Analiza stanja naprezanja u tijelu armiranobetonske brane pri djelovanju osnovnih opterećenja i potresa

Filip Grgić, Katja Grgić, Željko Šreng, Ivan Kraus, Ana Perić

123-138

Logaritamska spirala

Karmen Rabar, Milena Sošić

139-153

Rušenje mostova

Kaja Jagarinec, Ivana Štimac Grandić

171-185

Istraživanje ponašanja komponenti kompozitnog panela s integriranom čeličnom jezgrom

Paulina Krolo, Antonio Bakran, Lazar Lukačević, Natalija Bede Odorčić, Ivan Palijan, Tomislav Prlić, Mladen Bulić

221-236

Pogledaj sve brojeve