Utjecaj hibridnih vlakana na mehanička svojstva betona

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Natalija Bede
https://orcid.org/0000-0003-3126-7464
Ivan Ušić
Silvija Mrakovčić
https://orcid.org/0000-0001-5130-8767

Sažetak

U ovom je radu analizirano kako kombinacija različitih vrsta vlakana utječe na mehanička svojstva betona. U tu svrhu korištena su čelična vlakna u kombinaciji s različitim volumnim udjelima polipropilenskih vlakana. Rezultati pokazuju da beton armiran samo čeličnim vlaknima ima najveću tlačnu čvrstoću, dok hibridni mikroarmirani betoni povećanjem udjela polipropilenskih vlakana pokazuju manje tlačne čvrstoće u odnosu na referentni beton. Nasuprot tome, hibridni beton s čeličnim vlaknima i volumnim udjelom polipropilenskih vlakana od 0,1% ima najveću vlačnu čvrstoću savijanjem.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Bede, N., Ušić, I., & Mrakovčić, S. (2019). Utjecaj hibridnih vlakana na mehanička svojstva betona. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 22(1), 11-25. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.1
Rubrika
Članci

Najčitaniji članci istog autora/istih autora