Fabijan, Paolo, i Nina Čeh. Utjecaj Višestruke Seizmičke Pobude Oslonaca Na Vitke Dugačke Konstrukcije. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 26, no. 1 (studeni 22, 2023): 133-149. Pristupljeno srpanj 23, 2024. https://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/223.