Tutić, Katarina, i Neira Torić Malić. Primjena BIM-a U Izradi Varijantnih Rješenja Lukobrana U Uvali Velopin. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 26, no. 1 (studeni 22, 2023): 83-98. Pristupljeno srpanj 23, 2024. https://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/220.