Šurdonja, Sanja. Obranjeni Doktorski Radovi. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 25, no. 1 (prosinac 20, 2022): 267-272. Pristupljeno srpanj 23, 2024. https://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/167.