Fabijan, P., i N. Čeh. Utjecaj Višestruke Seizmičke Pobude Oslonaca Na Vitke Dugačke Konstrukcije. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 26, izd. 1, Nov. 2023, str. 133-49, doi:10.32762/zr.26.1.8.