Tutić, K., i N. Torić Malić. Primjena BIM-a U Izradi Varijantnih Rješenja Lukobrana U Uvali Velopin. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 26, izd. 1, Nov. 2023, str. 83-98, doi:10.32762/zr.26.1.5.