Petrović, M., i E. Žic. Eksperimentalno Određivanje Kapilarnosti Pojedinih Kapljevina. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 26, izd. 1, Nov. 2023, str. 65-81, doi:10.32762/zr.26.1.4.