Šurdonja, S. Obranjeni Doktorski Radovi. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 25, izd. 1, Dec. 2022, str. 267-72, https://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/167.