Maretić, A., i N. Krvavica. Procjena Učinkovitosti Održivih Sustava Odvodnje Oborinskih Voda Na Primjeru Sveučilišnog Kampusa Na Trsatu. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 24, izd. 1, Dec. 2021, str. 103-18, doi:10.32762/zr.24.1.6.