[1]
P. Fabijan i N. Čeh, Utjecaj višestruke seizmičke pobude oslonaca na vitke dugačke konstrukcije, zr, sv. 26, izd. 1, str. 133-149, stu. 2023.