[1]
M. Bulić, Predstavljanje stručnih baza Sveučilišta u Rijeci – Građevinski fakultet, zr, sv. 24, izd. 1, str. 180-182, pros. 2021.