Bede, N., Ušić, I. i Mrakovčić, S. (2019) Utjecaj hibridnih vlakana na mehanička svojstva betona, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 22(1), str. 11-25. doi: 10.32762/zr.22.1.1.