Grahovac, A., Krvavica, N. i Ružić, I. (2019) Utjecaj izgradnje obalnog zida na dinamiku valovanja ispred postojeće prirodne obale, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 21(1), str. 179-191. doi: 10.32762/zr.21.1.11.