Fabijan, P. i Čeh, N. (2023) Utjecaj višestruke seizmičke pobude oslonaca na vitke dugačke konstrukcije, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 26(1), str. 133-149. doi: 10.32762/zr.26.1.8.