Tutić, K. i Torić Malić, N. (2023) Primjena BIM-a u izradi varijantnih rješenja lukobrana u Uvali Velopin, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 26(1), str. 83-98. doi: 10.32762/zr.26.1.5.