Petrović, M. i Žic, E. (2023) Eksperimentalno određivanje kapilarnosti pojedinih kapljevina, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 26(1), str. 65-81. doi: 10.32762/zr.26.1.4.