Bilić, M. M. i Krvavica, N. (2023) Procjena opasnosti od složenih poplava u centru grada Rijeke uslijed kombiniranog djelovanja mora i rijeke, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 26(1), str. 47-63. doi: 10.32762/zr.26.1.3.