Vahtar-Jurković, K. i Tokić, S. (2023) Unaprjeđenje gospodarenja komunalnim otpadom primjenom koncepta pametnog grada, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 26(1), str. 11-27. doi: 10.32762/zr.26.1.1.