Šurdonja, S. (2022) Obranjeni doktorski radovi, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 25(1), str. 267-272. Dostupno na: https://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/167 (Pristupljeno: 23srpanj2024).