Žic, E., Gobin, I. i Batičić, L. (2020) Strukturalna analiza molekule vode i njena fizikalna svojstva, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 23(1), str. 99-117. doi: 10.32762/zr.23.1.7.