Ranjbar, M., Jelenić, G. i Škec, L. (2020) Modeliranje ljepila koristeći nelinearne štapne elemente kod problema raslojavanja u Modu I, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 23(1), str. 29-40. doi: 10.32762/zr.23.1.2.